ROZTOCZE

Roztocze - kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień przebiegający z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód do Lwowa. Roztocze oddziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej. Najwyższe wzniesienie Roztocza osiąga 414 m n.p.m. (poza granicami Polski), w Polsce najwyższe wzniesienia Krągły Goraj i Wielki Dział osiągają 390 m n.p.m.
Na Roztoczu z uwagi na niepowtarzalne walory przyrodnicze utworzono Roztoczański Park Narodowy, Parki Krajobrazowe oraz rezerwaty (m.in. Sołokija). Roztocze zbudowane jest ze skał powstałych w kredzie - margli, opok i wapieni. Na nich zalegają utwory młodsze - osadzone w warunkach płytkiego morza piaski, piaskowce wapniste i wapienie. W epoce lodowcowej na region nasunął się lądolód skandynawski - wskazują na to gliny morenowe, głazy narzutowe.
Parki narodowe i krajobrazowe na terenie Roztocza: Roztoczański Park Narodowy, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, Skierbieszowski Park Krajobrazowy, Strzelecki Park Krajobrazowy, Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy.

Obszary turystyczne znajdujące się na terenie regionu:
- Roztocze Środkowe
- Roztocze Wschodnie
- Roztocze Zachodnie

(za http://gminyturystyczne.pl/?id=roztocze )