O  mnie słów kilka

Nazywam się Jarosław Lalik i jestem przewodnikiem terenowym po Zamościu i Roztoczu. 

Posiadam uprawnienia przewodnika turystycznego: "Zamość i Roztocze" oraz uprawnienia przewodnickie po  Roztoczańskim Parku Narodowym. Należę do  klubu krajoznawczego  im. Michała Pieszki przy  oddziale PTTK w Zamościu. Ukończyłem szereg kursów dla branży turystycznej, w tym kurs "Przewodnik po Ziemi Janowskiej"